حفظ حریم خصوصی

اصول حریم خصوصی و امنیتی ما

 

ما حریم خصوصی‌ای ایجاد می‌کنیم که برای همه مناسب باشد. این مسئولیتی است که با ایجاد سرویس‌های رایگان و دسترس‌پذیر برای همه همراه است. این موضوع به‌ویژه مهم است، زیرا فناوری پیشرفت می‌کند و حریم خصوصی به تکامل نیاز دارد.

 

اهم سیاست های امنیتی ما:

    • احترام گذاشتن به کاربرانمان و محترم شمردن حریم خصوصی آن‌ها
    • شفاف عمل کردن درباره داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنیم و علت جمع‌آوری آن‌ها
    • تسهیل کنترل افراد بر حریم خصوصی‌شان
    • دادن اختیار به کاربران برای مرور، انتقال یا حذف داده‌هایشان.